We wspomnienie św. Ojca Pio, dnia 23 września 2018 r. w Radomiu odbyła się uroczystość patronalna Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. Na uroczystości byli Zarząd, pracownicy, wolontariusze i podopieczni hospicjum domowego Stowarzyszenia oraz zaproszenie goście: darczyńcy i przyjaciele naszej organizacji.

Mszę świętą z tej okazji w Kościele św. Jana Chrzciciela odprawił proboszcz parafii Farnej ks. kan. Mirosław Nowak. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do lokalu przy ul. Plac Stare Miasto 2, na spotkanie przy poczęstunku. Uroczystości przebiegły w bardzo serdecznej, miłej atmosferze.

Zarząd Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania:

Ks. kan. Mirosławowi Nowakowi za odprawienie Mszy św. i homilię, ks. Andrzejowi Tuszyńskiemu dyrektorowi Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA” w Radomiu za nieodpłatne udostępnienie lokalu na przyjęcie dla uczestników uroczystości, Piekarni i Cukierni Fogiel & Fogiel za nieodpłatnie podarowane pieczywo słodkie, Panu Dariuszowi Chłopickiemu, radnemu Rady Miejskiej w Radomiu oraz rodzicom naszych podopiecznych za podarowanie ciasta, pracownikom i wolontariuszom Stowarzyszenia za przygotowanie uroczystości patronalnej. Poniżej dokumentacja zdjęciowa z przebiegu uroczystości.

ozio_gallery_nano