W ramach projektu z Urzędu Miasta i Gminy Radom w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych opieką hospicyjną, nie będących świadczeniami zdrowotnymi odbywają się cyklicznie warsztaty dla naszych podopiecznych z zakresu florystyki. Na warsztatach w dniu 29 Maja 2021 roku pani florystka urządziła oprócz normalnych zajęć konkurs na najładniejszą pracę. Wykonawcy najlepszych prac otrzymali drobne upominki a wszyscy obecni dyplomy uczestnictwa.

ozio_gallery_nano