Bieżący etap budowy Ośrodka Hospicyjno – opiekuńczego w Alojzowie k/ Iłży

Obecnie trwają prace przy pierwszym budynku ośrodka. Wykonana została  generalna przebudowa budynku i jego rozkładu pomieszczeń, w tym otworów okiennych, oraz zmiana całego poszycia dachowego. Na chwilę obecną (początek 2018 roku) budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Trwają też od pewnego czasu przygotowania do przeprowadzenia prac izolacyjnych budynku, prac instalacyjnych i tynkarskich wewnątrz budynku. Prowadzone są także przygotowania organizacyjne do budowy od fundamentów właściwego budynku hospicjum wraz z przyłączem komunikacyjnym łączącym dwa budynki i kotłownią. Jest to najpoważniejsza część planu inwestycyjnego tego obiektu i będzie wymagała dużego nakładu środków zarówno finansowych jak i pracy ludzkiej. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie z nieba św. Ojca Pio, jak również na wsparcie dobrych i wrażliwych ludzi - sponsorów, przedsiębiorców i instytucji oraz tych drobnych darczyńców, których wdowi grosz jest dla nas najcenniejszy, bo mierzony miłością do chorych i potrzebujących pomocy.

Jak można wesprzeć dzieło budowy – kontakt ze Stowarzyszeniem

Aby pomóc w budowie ośrodka mogą Państwo:

 • Przekazać 1% od podatku wpisując nr KRS naszego Stowarzyszenia w odpowiedniej rubryce na formularzu PIT Urzędu Skarbowego.

  Nasz KRS Nr 0000197078

 • Dokonać wpłaty darowizny na konto budowy ośrodka, (przy czym do 6% dochodu ustawowo można dokonać odpisu tej kwoty od podstawy opodatkowania (czyli za przekazane środki do wskazanej wysokości nie płacimy podatku dochodowego).

  Budowę Ośrodka Opiekuńczo – Hospicyjnego w Alojzowie można wesprzeć  przekazując środki finansowe na Konto Stowarzyszenia:

  PKO BP S.A. II O/ Radom

  92 1020 4317 0000 5302 0093 4331

 • Odwiedzić Biuro Stowarzyszenia i dokonać osobistej wpłaty na rzecz wsparcia Stowarzyszenia i budowy ośrodka w Alojzowie.
 • Przekazać jako darowiznę na rzecz Stowarzyszenia wartościowe osobiste przedmioty, oraz obrazy i inne dzieła sztuki z osobistych kolekcji, celem wykorzystania w organizowanych aukcjach i loteriach na rzecz budowy Ośrodka hospicyjno – opiekuńczego w Alojzowie.

  Biuro Stowarzyszenia:

  Radom, ul. Limanowskiego 29A, tel. 664 086 814

 • Można również wesprzeć budowę ośrodka materialnie deklarując przekazanie materiałów budowlanych i instalatorskich a nawet wykonać uzgodniony z Zarządem i kierownikiem budowy odcinek robót (prace ziemne, budowlane, instalatorskie, itp.)   Zwracamy się o tę pomoc do firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w branży budowlanej lub wykonujących usługi instalatorskie i inne dla w/w branży.
 • Zaprosić Zarząd Stowarzyszenia na organizowane akcje, imprezy i wydarzenia na których będziemy mogli przedstawić informację o  nas i  o budowie ośrodka. Dziękujemy także za wszelkie inicjatywy charytatywne na rzecz budowy ośrodka: zbiórki do puszek, biegi charytatywne, składki pracownicze, i inne (wykluczone jest jednak samowolne dokonywanie zbiórek, akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć podających za cel wsparcie budowy ośrodka, bez poinformowania i wyrażenia na piśmie zgody Zarządu, zwłaszcza z wykorzystaniem naszego logo i nazwy Stowarzyszenia).HISTORIA BUDOWY OŚRODKA HOSPICYJNO – OPIEKUŃCZEGO W ALOJZOWIE k/IŁŻY

Budowa ośrodka hospicyjno – opiekuńczego od samego początku tj. od 2004 roku była nadrzędnym celem i przyczyną powstania Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu, (pierwotna nazwa: Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. O. Pio).

Prolog z perturbacjami

Intencją założycieli było powstanie hospicjum stacjonarnego w mieście Radomiu, dlatego ucieszyła nas informacja o możliwości wynajęcia na siedzibę Stowarzyszenia parterowej części budynku Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego A’Paulo przy ul. Kelles – Krauza 19. Obszerność pomieszczeń tego budynku dawała bowiem nadzieję, że będzie to dobre miejsce na hospicjum. Następnie powołany został zespół hospicyjny, który organizował zręby pomocy dla osób chorych, oraz doszkalał się przysposabiając do pracy pośród pacjentów hospicyjnych. Zaczęliśmy też przyjmować pod opiekę naszej organizacji osoby chore, zwłaszcza dzieci obciążone chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi. Zarząd postanowił bowiem ukierunkować profil naszej działalności na powstanie hospicjum dziecięcego. Po sprowadzeniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego z Danii zaczęła również funkcjonować nieodpłatnie wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Wszystkie działania były organizowane i realizowane nieodpłatnie przez zespół wolontariuszy coraz prężniej działający przy Stowarzyszeniu. Zostały także z pomocą radomskich firm częściowo odremontowane pomieszczenia udostępnione naszej organizacji w budynku Sióstr. 

W lokalizacji na Józefowskiej w Radomiu

W początkach 2007r. z  przyczyn od nas niezależnych, bo decyzją władz Zgromadzenia Stowarzyszenie było zmuszone opuścić budynek na ul. Kelles-Krauza. Tak więc plany założenia hospicjum nie mogły na razie być zrealizowane a my zmieniliśmy adres siedziby na ul. Kalińską. Po przeprowadzeniu się na ul. Warzywną w połowie 2008 roku Zarząd zdecydował o wystąpieniu do władz miasta Radomia o możliwość zakupienia działki pod budowę hospicjum. W grudniu 2009 r. doszło do uzgodnień z przedstawicielami miasta o zakupieniu działki  w lokalizacji przy ul. Józefowskiej. W związku z tym Zarząd przystąpił do dalszych etapów realizacji idei powstania hospicjum. Biuro Projektowe Ryzalit wykonało koncepcję funkcjonalno – użytkową Hospicjum a następnie odbyła się w UM Radom prezentacja koncepcji z udziałem przedstawicieli władz Radomia. Były obietnice i deklaracje pomocy.  Kłopoty urzędowe przeciągające decyzję o pozwoleniu na budowę, oraz protesty zainicjowane przez wpływowych przedstawicieli mieszkańców okolicy przylegającej do miejsca usytuowania hospicjum doprowadziły ostatecznie do rezygnacji z budowy w Radomiu, odsprzedaży działki w 2013 r. UM miasta Radomia i poszukania innej lokalizacji inwestycji.

Wreszcie u siebie – lokalizacja w Alojzowie 5, gm. Iłża

Sprzyjające warunki i odpowiednią działkę wraz z budynkiem w stanie surowym znaleźliśmy w Alojzowie należącym do gminy Iłża. Za życzliwym wsparciem Burmistrza Iłży p. Andrzeja Moskwy i za zgodą Rady Miejsko - Gminnej Iłży nastąpiło przekazanie działki wraz z budynkiem a następnie wmurowanie Aktu erekcyjnego pod budowę Ośrodka opiekuńczo - hospicyjno – rehabilitacyjnego w Alojzowie 5, (7 km od Iłży na trasie Radom – Iłża). Kolejnym krokiem było wykonanie przez Biuro Projektowe RYZALIT Koncepcji funkcjonalno - użytkowej Ośrodka, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Tak rozpoczęliśmy nowy etap realizacji idei budowy hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych i mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych wymagających całodobowej opieki i nadzoru medyczno - opiekuńczego.
Obecnie trwają prace przy pierwszym budynku ośrodka. Wykonana została generalna przebudowa budynku i jego rozkładu pomieszczeń oraz zmiana całego poszycia dachowego. Na chwilę obecną budynek jest w stanie surowym zamkniętym.
Bieżące plany realizacji budowy(rok 2018) koncentrują się na planach wykonania izolacji zewnętrznej budynku i pracach wewnątrz budynku. Między innymi pracach instalacyjnych i tynkarskich. Przygotowywany jest także front robót do prac ziemnych pod fundamenty aneksu przyłączeniowego łączącego budynek mieszkań chronionych z częścią hospicyjną i głównego budynku hospicjum.