Państwo Jolanta i Michał Kostrzewa

Brzeska Wola pow. Białobrzegi

 

ITS Michalczewski Sp. z o. o.

Radom, Ks. Łukasika 5

 

Ryszard Szczygielski – KOMBUD INVEST Sp. z o. o.

Radom, ul. Wrocławska 10

 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy
”VICTORIA” (SKAWP)

Radom, ul. Wjazdowa 4

 

Stowarzyszenie „Biegiem Radom”

Radom, ul. Vietha 90

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)

Radom, ul. Kościuszki 7

 

Józef Chmurzyński – Wytwórnia Betonów

Radom, ul. Mokra 2