Stowarzyszenie im. O Pio w Radomiu w dniu 20 maja 2023 roku zorganizowało kolejne warsztaty plastyczne dla swoich podopiecznych w Kawiarence Społecznej przy ulicy Traugutt 18 lok 6 w Radomiu. Na warsztaty została zaproszona Pani Marta Michalska-Wilk wiceprezydent Radomia i Pani Elwira Skoczek dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Wspólnie z podopiecznymi Stowarzyszenia obydwie Panie wykonały  piękne prace plastyczne nowo poznaną metodą, farbą klejową. Na spotkaniu obecne były media w osobie Pani redaktor Elżbiety Warchoł z Radia Plus oraz redaktora Jacka Lombardzkiego z Tygodnika Radomskiego. Po zakończeniu zajęć plastycznych, przy poczęstunku odbyły się wspólne rozmowy na temat poznanych technik plastycznych i zostały omówione przyszłe zajęcia na warsztatach.


Warsztaty plastyczne w tym projekcie  są prowadzone przez artystę plastyka Annę Rychter  w ramach  zadania publicznego pn. „ZADANIE PUBLICZNE W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA OBJĘTYCH DOMOWĄ I STACJONARNĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W 2023 ROKU, NIE BĘDĄCYCH ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI”.

Stowarzyszenie im. o. Pio w Radomiu otrzymało dofinansowanie od Gminy Miasta Radomia w wysokości 100 tys. złotych na realizację projektu, który potrwa od 1 kwietnia  do końca grudnia 2023 roku.

ozio_gallery_nano